schilderen (2015-11-11 )

Komt u ook schilderen?

Om de week, elke 1e en de 3e volle week van de maand mei. Op dinsdag. Van 14.00 tot 16.00 uur.Het is de bedoeling om deze activiteit alleen in de wintermaanden te doen van September t/m mei Met ingang van September is er elke dinsdag schilderen. U kunt zich nog aanmelden. Op dit moment zijn we met z'n zevenen. Er is nog plaats voor eén, geef het tijdig door i.v.m. aanschaf schilderezels. Mochten er meer aanmeldingen komen dan moeten we de groep splitsen. Dan is het om de week.

De kosten voor u zijn € 2,50 per keer.

Buurtbewoners Plan Noord II en bewoners uit It Heechhout zijn van harte welkom.