Overlast in de buurt? (2016-10-03 )

ERVAART U OVERLAST IN DE WIJK, MELDT HET BIJ DE GEMEENTE EN/OF POLITIE:

Het meldingsformulier en meer informatie over het indienen van klachten en meldingen is te vinden op www.gemeentesudwestfryslan.nl. Onder het tabje "gemeenteloket" en vervolgens klikt u op "klachten en meldingen".

Harde muziek op ongewone tijden, vervuiling op straat, luidruchtige jongeren, intimidatie, rondzwervende verslaafden enz. Allerlei vormen van overlast waarvan je hinder kunt ondervinden. Soms is dit een eenmalige situatie. In die gevallen kun je voor een direct ingrijpen contact opnemen met de politie/wijkagent (0900-8844)Maar als de overlast regelmatig voorkomt wordt het een andere zaak.
Afhankelijk van de omstandigheden moet je in eerste instantie zelf proberen de veroorzaker van de overlast hierop aan te spreken om zo tot een acceptabele oplossing te komen.
Maar wat nu als de veroorzaker geen gehoor geeft aan het verzoek de overlast te stoppen?
In dergelijke gevallen kun je het meldingsformulier invullen dat te vinden is op de
gemeentelijke website.

Op het moment dat de melding binnenkomt worden de gegevens en die van de melding geregistreerd. De melding wordt behandeld, de acties worden geregistreerd, de voortgang wordt in de gaten gehouden en de melder wordt op de hoogte gehouden. Dankzij het indienen van zo'n digitale melding is het niet nodig om meerdere malen aan verschillende medewerkers dezelfde melding uit te leggen.

Om overlast situaties op te kunnen lossen, is het belangrijk dat ze gemeld worden bij gemeente en/of politie. Als meer mensen een klacht indienen over hetzelfde probleem wordt het gemakkelijker om een dossier te vormen. Dit dossier is nodig om juridische stappen te nemen richting de veroorzaker. Zonder dossier staat de gemeente/politie zwak bij een eventuele hoorzitting.