Grofvuil, takken en chemisch afval (2017-02-17 )

De gemeente plant 3x per jaar routes voor de inzameling van takken en grofvuil.

Mensen die het afval niet zelf naar de milieustraat kunnen brengen kunnen zich aanmelden voor deze ophaalroutes. De ophaalroutes voor takken en grofvuil staan op de planning voor maart, juni en oktober. 

Ook voor het klein chemisch afval kan men zich aanmelden voor een ophaalroute. Deze ophaalroute rijdt de gemeente 2x per jaar.

De exacte datum krijgt men door op het moment dat u zich aanmeldt bij de gemeente SWF (telefoon 140515)