De buurt BOA in uw buurt (2017-03-30 )

Het Team Handhaving Publiek Domein draagt zorg voor de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente Súdwest-Fryslân. In dit team zijn de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) van de gemeente ondergebracht.

Ook zijn binnen dit team zogenaamde buurt-boa’s ondergebracht. Ook bij u in de buurt/wijk zijn buurt-boa’s actief. De buurt-boa wordt structureel ingepland om zo een herkenbaar gezicht te worden in uw buurt/wijk. Hij zorgt samen met andere partners, waaronder de buurtagent en de wijkencoördinator, voor leefbaarheid en de aanpak van verloedering en overlast in uw directe woonomgeving. De buurt-boa vervult voor de politie in het algemeen en voor de buurtagent in het bijzonder de oog- en oor functie.

Enkele taken van de buurt-boa zijn:

* aanspreekpunt voor de burgers

* handhaven op veiligheid en leefbaarheid “Algemene plaatselijke verordening” “APV”

* Ingrijpen maar ook stevig optreden tegen veel voorkomende aantastingen van leefbaarheid in de buurt zoals te vroeg buitengezet huisvuil, zwerfafval, hondenbeleid en parkeerovertredingen

Ook in uw buurt zijn buurt-boa’s actief!!

Voor de wijken in Bolsward zijn dat: O. Tadema en A. van Casteren

Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer: 0515-484541 en u kunt ze natuurlijk ook op straat aanspreken!