Patyna stopt met welzijn in It Heechhout (2017-10-20 )

Namens Management Thuiszorg Patyna vermelden wij onderstaand bericht:

Beste Buurtbewoner

Zoals u wellicht heeft vernomen verandert er veel in de financiering van de thuiszorg.

Voor de Thuiszorg organisatie Patyna betekent dit dat deze zich in de toekomst verder gaat richten op de inzet van zorg en dienstverlening bij de cli├źnten thuis.

Dit betekent dat het organiseren van de welzijnsactiviteiten binnen It Heechhout geen onderdeel meer zal zijn van Thuiszorg Patyna.

Vanuit de informatiebijeenkomst hierover met de bewoners van IHH is een commissie opgericht bestaande uit een aantal bewoners vanuit IHH. Er zijn inmiddels goede afspraken gemaakt hoe en welke activiteiten binnen IHH verder opgepakt gaan worden. Dit betekent dat het initiatief en de keuze voor het organiseren van gezamenlijke activiteiten niet meer bij Patyna ligt maar bij de bewonerscommissie. 

De restaurantactiviteiten zoals de Hap-Inn en de tweewekelijkse maaltijden blijven doorgaan onder de verantwoordelijkheid van Patyna. Hier blijft u van harte welkom!

Hopende hiermee u voldoende te hebben geïnformeerd. Telefoonnummer Heechhout 0515-437540