Secretaris gezocht (2018-03-17 )

Het bestuur van de buurtvereniging is op zoek naar een secretaris met hart voor de buurt en als spin in het web orde op zaken kan stellen. Iets voor u?

Wat wordt er van u verwacht?
De inschatting van de huidige secretaris is dat u er ± één à twee uur per week mee bezig bent. Allereerst is het belangrijk dat u binding heeft met onze buurt. Daarnaast moet u ordelijk zijn en het leuk vinden om als een spin in een informatieweb te fungeren. Voldoet u aan dit profiel dan is de kortste klap dit kenbaar te maken. De huidige secretaris mevrouw J. Kole zal u inwerken en u bij vragen assisteren. 

Taakomschrijving van de secretaris?
- Enthousiasme en affiniteit met mensen in je eigen buurt is een must.
- Het voorbereiden van vergaderingen, in overleg met de voorzitter, de verslaglegging en beantwoording van ingekomen stukken per post of via de mail.
- Het bijhouden van de leden/vrijwilligersadministratie
- Het bijhouden van het archief en het in de gaten houden van bestuurlijke regels.
- Tijdens de jaarvergadering presenteert u het jaarverslag en beantwoordt eventuele vragen.

Zowel onze jongere als de al iets oudere buurtbewoner is van harte welkom in ons bestuur.
De komende jaren willen wij graag nieuwe bestuursleden aantrekken zodat meer buurtbewoners zich betrokken gaan voelen bij ‘onze buurtvereniging’. Om deze reden zijn wij op zoek naar belangstellenden voor de functie van algemeen bestuurslid, voorzitter, secretaris. Heb je zin om je in te zetten voor je eigen buurt en namens de buurtvereniging de handen uit de mouwen te steken, beleef je er plezier aan om diverse activiteiten te organiseren en woon je in Plan Noord II, neem dan contact op met onze secretaris

Wilt u zich opgeven als nieuw (bestuurs)lid van onze buurtvereniging? Dat kan door het contactformulier in te vullen maar het kan ook door onderstaand bestand te downloaden, uit te printen, invullen en inleveren bij onze secretaris.

Bestand downloaden