Nieuws van de buurtvereniging (2020-06-22 )

Dag allemaal,

Op 10 mei j.l. is het bestuur van onze buurtvereniging na lange tijd weer even bij elkaar geweest. Alle problemen en beperkingen rondom het corona virus hebben ervoor gezorgd dat alle lopende activiteiten en het jubileumfeest op 29 augustus helaas niet door kunnen gaan. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: De beperkingen vanuit de overheid.

Er is op dit moment teveel onduidelijk en ook te weinig draagvlak. Ons bestuur heeft unaniem besloten dat we 29 augustus 2020 geen groot feest kunnen geven. Helaas, maar we houden moed dat we in 2021 opnieuw gaan bekijken wat de mogelijkheden zijn. We vinden het belangrijk dat ons 50 jarig jubileum gevierd gaat worden. Er komt een moment dat alle puzzelstukjes wel in elkaar vallen, daarvan zijn we overtuigd.

Verder kijken we na 1 juli of het wel mogelijk is om op 29 augustus een viswedstrijd te organiseren, een kinderbingo in de buitenlucht en ’s avonds met elkaar te gaan wokken bij Wok Bolsward. In juli hopen we u, onze buurtgenoten, nader te informeren. Zijn er nog vragen of opmerkingen n.a.v. dit bericht dan hoor ik het graag. Voor nu: Zorg goed voor elkaar en blijf gezond!

 Met vriendelijke groet,

Janny Kole

Namens Buurt- en Speeltuinvereniging Plan Noord II