50 jaar Buurt- en Speeltuinvereniging Plan Noord II (2020-12-01 )

Op 26 november 1970 is Buurt- en Speeltuinvereniging Plan Noord II in Bolsward opgericht. Helaas kon er deze dag geen groot feest gevierd worden. Er is een alternatief bedacht. Alle leden hebben woensdag 25 november een cadeautje ontvangen. I.s.m. Niels Engelmoer, voorzitter ondernemersvereniging Bolsward, heeft onze buurtvereniging de Bolswarder Shopping Cheque in Bolsward geïntroduceerd. Daarnaast kreeg men een pakket bloembollen en een leuke sleutelhanger met ons nieuwe logo. Leuke cadeaus en met de cheques steunen wij de ondernemers in onze eigen stad. Een win-win situatie.

De leden die vanaf het allereerste begin lid waren(dat zijn 16 families) kregen daarnaast ook nog een mooie bos bloemen. Het bestuur bezorgde persoonlijk alle attenties behalve in It Heechhout*. Velen stonden verbaasd in de deuropening. De reacties waren echt hartverwarmend. We kunnen nu al vaststellen dat we de juiste keuzes hebben gemaakt en de middenstand kan de cheques tegemoetzien.

* I.v.m. corona was het niet verstandig om bij It Heechhout naar binnen te gaan, gelukkig paste het cadeautje door de brievenbus en konden we ook daar onze leden blij maken.

Als tegenprestatie hebben wij gevraagd de vlag uit te hangen. Hier werd op deze dag massaal gehoor aan gegeven. Plan Noord II zag er op deze bijzondere dag echt feestelijk uit. Het bestuur is trots dat ze de mijlpaal van 50 jaar bereikt hebben en hopen dat er nog vele (actieve) jaren mogen volgen.

 

Een feestelijke groet van het bestuur,

Janny, Sijke, Folkert, Bianca en Noëlla