AED's aanmelden (2021-12-07 )

Graag brengt de bemeente SWF het volgende even onder de aandacht!

De hartstichting zet zich in om de beschikbaarheid van 24/7 bereikbare Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) en de aanmelding hiervan bij het oproepsysteem te verbeteren.

AED’s in kaart gebracht


Hiervoor heeft zij samen met het oproepsysteem in kaart gebracht waar nog 24/7 bereikbare en aangemelde AED’s missen. Op de website www.hartstichting.nl/aed is te zien waar nog AED’s nodig zijn. Deze locaties zijn op de kaart aangegeven met een rode cirkel.

Aanwezige AED’s aanmelden

Volgens ons zijn er AED’s in de steden, dorpen en wijken die niet aangemeld zijn bij het oproepsysteem en daarom niet op de kaart staan. Onze vraag is dan ook deze AED’s aan te melden zodat deze bij een spoedgeval ook ingezet kunnen worden via het oproepsysteem.

AED’s die binnenhangen

Daarnaast komt het voor dat AED’s binnen hangen, terwijl hartstilstanden ook na sluitingstijd plaatsvinden en die AED’s dan niet bereikbaar zijn. Het zou geweldig zijn dat op locaties waar al een AED is en deze binnen hangt deze naar buiten gebracht of 24/7 beschikbaar gemaakt kunnen worden.

Hoe kan ik een AED aanmelden?

Aanmelden kan via de website van Harslagnu.nl en de Hartstichting. Via deze link https://www.hartstichting.nl/meld-je-aed-aan/aanmelden is een formulier te vinden waar dit kan.  

Wij zien het hartveiliger maken als een gezamenlijke inspanning. We horen graag of het lukt de AED aan te melden.

Ps de gemeente heeft rond 2011 gezorgd voor AED’s in de steden, dorpen en wijken. Wanneer deze aan vervanging toe zijn weet de stads-, dorps- of wijkcoördinator welke subsidiemogelijkheden er zijn.

Alvast bedankt!

Ook namens de hartstichting,
De stads-, dorps- en wijkencoördinatoren
Gemeente Súdwest-Fryslân