Sijke en Bianca 10 jaar bestuurslid (2021-12-17 )

Bianca Helfrich en Sijke Canrinus zijn dit jaar 10 jaar actief als bestuurslid van onze buurtvereniging en zetten zich voor de volle 100% in voor hun buurgenoten. Op 8 maart 2011 zijn ze in ons bestuur gekomen als algemeen bestuurslid, sinds 10 maart 2015 is Sijke onze penningmeester.

Om ze te laten weten dat we hun inzet enorm waarderen hebben we ze op de valreep naar het nieuwe jaar een leuke en lekkere attentie thuisbezorgd. De reactie van beiden was: ‘Dat had niet gehoeven’ Echte vrijwilligers dus die dit werk met plezier doen en niet voor de cadeautjes. Bianca en Sijke bedankt voor al jullie inzet en vrije uurtjes namens alle leden en bestuursleden.

Met vriendelijke groet,

Janny Kole

Namens Buurt- en Speeltuinvereniging Plan Noord II