Aardwarmte: Plan Noord II Bolsward eerste wijk in Bolsward (2022-03-03 )

Gemeente Súdwest-Fryslân

Vanaf  2 maart 2022,  kun je in de Tiid alles te weten komen over aardwarmte. De informatiezuil met filmpjes en afbeeldingen van initiatiefnemer Stogef is vandaag onthuld door wethouder Erik Faber. Aardwarmte, ook wel geothermie, is een alternatief voor aardgas waarbij warmte diep uit de grond gebruikt wordt om huizen te verwarmen. Stogef onderzoekt samen met de gemeente of dit mogelijk is in Bolsward. Meer weten? De zuil krijgt een vaste plek in de Tiid in Bolsward dus kom gerust eens kijken. Meer informatie vind je ook op duurzaamsudwestfryslan.nl

Plan Noord II zal in de toekomst de eerste wijk in Bolsward zijn om dit project uit te gaan voeren.

Het is van belang dat de bewoners van onze wijk op de juiste manier worden benaderd en geïnformeerd. Dat wil de gemeente gaan doen aan de hand van een enquête. Het is belangrijk dat er zoveel mogelijk bewoners bij deze inventarisatie worden betrokken om zo een compleet beeld te krijgen van hun wensen en behoeften. Onze buurtvereniging is een belangrijke schakel die in nauw in contact staat met de wijk is de redenatie van de gemeente. Zodra er meer bekend is informeren wij u er verder over. Op dit moment kunt u voor algemene informatie over het nieuw uit te rollen warmtenet terecht op de site van Stichting Ontwikkeling Geothermie Friesland (STOGEF): https://stogef.nl/nieuws/

Met vriendelijke groet,

Janny Kole
Namens Buurt- en Speeltuinvereniging Plan Noord II