Senior Café Bolsward (2022-03-14 )

Onze voorzitter was op 9 maart bezoeker tijdens deze koffiemorgen en wil deze mogelijkheid om elkaar te ontmoeten in de bibliotheek graag onder de aandacht brengen van de 55-plussers in onze wijk:

 In het Senior Café Bolsward kunnen 55-plussers elkaar nu elke woensdag van 10.00 tot 11.30 uur in de bibliotheek ontmoeten voor een praatje met een bakje erbij. Want samen koffiedrinken is wel zo gezellig! Daarnaast worden er maandelijks gastsprekers uitgenodigd, die een lezing of een workshop verzorgen. De eerste gastspreker is al gepland, gemeentearchivaris Jack de Vries sluit op woensdag 6 april aan met het thema ’Fan wa bisto ien?’ En op woensdag 4 mei komt hij langs om verhalen uit het archief te vertellen over de tweede wereldoorlog in Súdwest Fryslân. Komt u een langs? Wij zien u graag!

Bestand downloaden