Jaarvergadering 2 juni 2022 (2022-06-02 )

Zorgen in Noord II na jaarvergadering – 2 juni 2022

Gelukkig kon dit jaar de jaarvergadering van Buurt- en Speeltuinvereniging Plan Noord II weer doorgaan. Dat het 2 juni is geworden had alles te maken met de wisseling van beheer van de grote zaal in It Heechhout. Tot begin dit jaar dit in handen van Patyna, inmiddels is het gewijzigd en terug bij Elkien. Een groep bewoners vormt de activiteitencommissie en regelt het gebruik van de zaal. Heel belangrijk dat de bewoners en buurtleden elkaar zo kunnen blijven ontmoeten.

Maar liefst 37 leden toonden belangstelling voor de jaarvergadering. Menig bestuurder vraagt zich vast af; hoe krijgen jullie dat in deze huidige tijd voor elkaar? Met name de gezelligheid, de locatie is voor onze (oudere) wijkbewoners erg aantrekkelijk en een paar rondes bingo zijn het geheim. Tussendoor is er genoeg tijd om bij te praten en of nieuwe contacten te leggen. Verder wordt er veel informatie verstrekt.  De penningmeester geeft een toelichting hoe de vereniging er financieel voorstaat en de kascommissie laat weten of het goed in de boeken is terug te vinden. De secretaris leest een uitgebreid jaarverslag voor van alle activiteiten die in het afgelopen jaar plaats hebben gevonden.

Altijd weer indrukwekkend hoeveel er in Noord II wordt georganiseerd. Een bloeiende buurtvereniging en toch zijn er grote zorgen. De voorzitter, Janny Kole en bestuurslid Folkert Huizinga hebben aangegeven in 2023 te gaan stoppen met hun bestuurlijke taken. Samen hebben ze er dan ruim 50 jaar opzitten. Tijd voor vernieuwing maar wie gaat ze opvolgen? Deze vraag zal de komende maanden beantwoord moeten worden. Janny houdt op dit moment de moed er nog in en verwacht dat er opvolgers komen. Lukt dat niet dan is de conclusie dat er ook in Noord II geen bestaansrecht meer is voor een buurtvereniging. Dat zou heel jammer zijn omdat een buurtvereniging zich niet alleen met jeugdactiviteiten bezighoudt maar daarnaast ook de leefbaarheid op peil probeert te houden. Je kunt met elkaar zoveel bereiken en voor (nieuwe) bewoners is het belangrijk om contacten te leggen. Wie o wie durft het aan? De resterende drie bestuursleden hebben aangegeven wanneer er geen nieuwe bestuursleden bijkomen het draagvlak te klein wordt. De leden toonden begrip maar niemand meldde zich aan. Mevrouw Z. Pieksma bedankte het bestuur voor hun inzet in de afgelopen twee jaar en was blij dat de bingo dit jaar toch weer plaats kon vinden.
Het wordt verenigingen steeds moeilijker gemaakt leuke activiteiten te organiseren, dat zorgt er mede voor dat het steeds moeilijker wordt vrijwilligers te vinden. Mevrouw Stielstra had voor zowel Janny als Folkert een mooie kaart met handtekeningen van alle aanwezigen. Ze sprak tevens de hoop uit dat Noord II ook in 2023 gewoon door zal blijven gaan.

Geschreven door Janny Kole
Voorzitter Buurt- en Speeltuinvereniging Plan Noord II