Vlagprotocol in Súdwest-Fryslân (2014-12-18 )

Vlagprotocol in Súdwest - Fryslân     In Súdwest-Frylân vlagt de gemeente op dagen die vallen onder het landelijk vlagprotocol. De gemeente vlagt alleen van gemeentehuizen en kerktorens die eigedom zijn van de gemeente. Als de gemeente niet vlagt en de stads-, dorps- of wijkgebouwen willen dit wel graag, dan kan de gemeente op verzoek een vlaggenmast plaatsen bij het voormalige gemeentehuis. Het stads- dorps- of wijkbelang kan dan zelf vlaggen.      Landelijk vlag protocol   In Súdwest-Fryslân vlagt de gemeente op dagen die vallen onder het landelijk protocol. Dit protocol is vastgesteld door het rijk. Er wordt gevlagd met de Nederlandse vlag ( vejaardagen Koningshuis met oranje wimpel*) vanuit gemeente huizen en kerktorens, die eigendom zijn van de gemeente. Dit zij de gemeentehuizen van Workum, Witmarsum, IJlst, Bolsward en Sneek en de Martinitoren Bolsward en Martinitoren Sneek. De gemeente is in dit geval verandwoordelijk voor het vlaggen.   Het gaat om de volgende data: Vejaardag prinses Beatrix* 31 jan. ( 1 feb.)  Verjaardag Koning Willem-Alexander* 27 apr. ( 26 apr.)  Dodenherdenking 4 mei  (4 mei )   Bevrijdingsdag 5 mei ( 5 mei) Verjaardag Koningin Maxima * ( 18 mei)  Veteranendag ( Laatste zaterdag in juni) Formeel einde 2e wereldoorlog 15 aug.   ( 16 aug) Verjaardag Kroonprinses Amalia * 7 dec ( 8dec.) Landelijk Naturalisatiedag ( Koningsdag) 15 dec. ( 16 dec.)

Als gemeentehuis niet (meer) in eigendom is van gemeent Sútwest-Fryslân wordt er vanuit de gemeente niet meer gevlagt. Als stads-,dorps- of wijkbelang dit wel graag wil, dan kan de gemeente op verzoek een vlaggenmast plaatsen. Uiteraard kan ieder stads-, dorps-, of wijkbelang ook afspraken maken met het plaatselijk kerkbestuur als men wil vlaggen vanaf een kerktoren.  Vlaggen bij envenementen     Op verzoek van de organisator van een evenement, kan de gemeente Súdwest-Fryslân een vlaggenmast plaatsen bij de gemeentehuizen in Workum, Witmarsum, IJlst, Bolsward en Sneek. Is het evenement in het weekend, dan plaatsen we de mast op vrijdag voorafgaand aan het evenement. Hier zijn geen kosten aan verbonden. De evenementenorganisatie is in dit geval zelf verantwoordelijk voor het vlaggen en bepaalt zelf welke evenementenvlag er wordt gebruikt. Wil de organisatie meer vlaggen en/of masten op een andere locatie? Dat kan. Hier zijn wel kosten aan verbonden.   Meer informatie   Heeft u nog meer vragen of wilt u nog meer informatie? Neem dan contact op met Team Bedrijfsbureau Techniek en Ondersteuning, via het nieuwe telefoonnummer van de gemeente 140515