De buurtboa (2015-02-10 )

De buurtboa   is het aanspreekpunt in uw buurt. Hij wordt structueel ingepland voor zijn buurt/gebied om zo een herkenbaar en vertrouwd gezicht te worden voor de inwoners van zijn buurt / gebied. Hij draagt in samenwerking met andere partners , waaronder de wijkagent, zorg voor de veiligheid, leefbaarheid en de aanpak van verloedering en overlast in uw directe woonomgeving. De buurt-boa vervult voor de politie in het algemeen en voor de wijkagent in het bijzonder, de oor- en oog functie.   Taken van de buurt-boa zijn onder andere: 1 Fungeren als aanspraakpunt voor de burgers. 2 Geven van voorlichting en advies aan burgers. 3 Toezicht en handhaving op de veiligheid.4 Het tegen gaan van verloedering en overlast ( leefbaarheid) 5 Handhaven van het hondenbeleid. 6 Toezicht op het te vroeg aanbieden van huisvuil. 7 Toezicht op afvaldumpingen. 8 Toezicht en handhaving op aanhangwagens, caravans, campers en dergelijke die langer dan drie dagen op de openbare weg staan. 9 Bestijding van overlastdoor jeugd. 10 Integraal- en recreatietoezicht. 11 Handhaving parkeerexcessen. 12 Afhandelen van meldingen overlast ( MOL) Wijkagent: G.Schermer 0900-8844 BOA via gemeente SWF: 0515-489000