fiets-loopbrug is geopend (2015-04-15 )

Op woensdag 15 april 2015 is de fietsbrug over de Witmarsumer Feart geopend. De officiƫle opening is verricht door Durk Stoker en een aantal leerlingen van de Marne College.

Ons bestuur is in het hele proces betrokken bij de voorbereidingen, regelmatig gehoord en bijgepraat over de vorderingen. Op dit moment kunnen wij concluderen dat de bewoners van noord II blij zijn met deze nieuwe verbinding. Wij hopen dat de scholieren van het Marne College rustig door onze wijk zullen rijden en onze bewoners aan met name de A.H. v.d. Venstraat geen overlast zullen bezorgen. Een vrienmdelijk verzoek aan de scholieren om hun afval in de prullenbakken achter te laten of in de blikvanger die vlakbij de fietsloopbrug is geplaatst..

  De opening is nu een feit maar er ontbreekt nog iets n.l. een naam voor deze nieuwe fietsbrug. Heeft u een iedee of suggestie laat het ons wqeten. Alle bewoners van Plan Noord II kunnen meedoen aan deze prijsvraag.  Voor de winnaar stellen wij een mooie prijs beschikbaar die voor zowel jong als oud aantrekkelijk zal zijn.

Een goede naam is niet eenvoudig. Het gaat er dan ook afficieel aan toe, de gemeente heeft een commissie en voorschiften voor deze naamgeving. Dit betekent dat op het moment dat onze vereniging een aantal namen heeft, waarvan wij denken dat deze toepasselijk zijn, de commissie moet worden ingelicht alvorens de naam voor de fietsbrug bekend wordt gemaakt. Alle bewoners in onze wijk moeten worden betrokken bij de prijsvraag.

Hier moet een naam aan voldoen. 

1.  Het mooiste is een naam die aansluit bij de bestaande namen van straten en / of vaarwater in of  grenzend aan de wijk.

2.  Vernoem niet naar levende personen. Met uitzondering van leden van het Koninklijk Huis.

3.  Voorkom verwarring tussen namen. Gebruik geen namen die lijken op reeds in gebruik zijnde namen.

4.  Een naam moet klinken. Je moet er zelf aan willen wonen over heen willen fietsen/lopen!


Naam fietsloopbrug........................................................ 

naam:................................................................................

Adres:...............................................................................

Telefoonnummer:..........................................................

Inleveren voor 15 mei 2015 bij onze voorzitter mevr. J.Kole, E.Mobachstraat 20 of via onze mail: plannoord2bolsward@hetnet.nl