Wist u dat.......? (2015-01-01 )

Wist u dat? Januari 2015

 de vacature voor nieuwe penningmeester is ingevuld door mevrouw S. Canrinus uit ons bestuur en dat wij nog steeds op zoek zijn naar u als nieuw bestuurslid! .

We hebben verfrissende ideeën nodig om te blijven vernieuwen!  ?.

Het 11 april Himmeldei* is, u uw tuinafval kunt brengen in een extra grote container aan de Mej. G. Veenstraat! ?.

Deze container op het naastgelegen parkeerterreintje staat en u Richard Jorna hunt benaderen voor materialen! ?.

De nieuwe brug open is en de officiële opening op 15 april plaats vindt. ?

Er een bankje geplaatst is op het 'voetbalveld' voor de Keppensflat en na 5 jaar "wijk in het groen" afgerond is! ?

Er een mooi tegelpad onder de treurwilg vlakbij Mej.G.Veenstraat nr 9/11 aangelegd is met een zitbank! ?

U altijd kunt zwemmen voor € 3.00 op woensdagmiddag 13.30 - 15.00 uur en vrijdagmiddag van 13.00 - 14.30 uur!?

Dat u voor € 45,00 het Grand Café af kunt huren om een verjaardag of jubileum te vieren? Voor inlichtingen kunt u bellen naar It Menniste Skil, tel: 572456 ?

Wist u dat? 2015

de nieuwe fietsloopbrug goed gebruikt wordt?

En ook met auto's over wordt gereden. En zelfs een politieauto is gezien! 

Wanneer u dit of andere onrechtmatigheden ziet, u zelf een melding kunt maken bij de gemeente SWF!

Wij als buurtvereniging wellicht oren en ogen zijn van de buurt, maar voor meldingen niet verantwoordelijk zijn!

Wij druk bezig zijn om de ingezonden (25 stuks) namen te beoordelen voor de brug!

Wij een top 3 mogen insturen naar de stratencommissie!

Zij uiteindelijk de naam van de brug zullen kiezen!

W

ij u op de hoogte zullen houden van de procedure! 

De winnaar een hele leuke prijs wint!

De inzendtermijn inmiddels gesloten is !

Wij heel benieuwd zijn naar de uiteindelijke naam!

U voor het laatste nieuws in onze buurt altijd op het publicatiebord kunt kijken!!!

Wist u dat?  sept 2015

Zo lang dat onze website bestaat bezoekers zijn geweest

6577 Nederlander, 193 united states,  156 onbekend,  86 Canada,  60 Belgium,  24 Brazil, 17  Germany, 9  Italy,  5 Suriname en  39  andere landen.

Wij nog steeds oude foto,s vragen? U kan ze ons toe mailen.

De 12  meest bekeken site,s zijn: index 1839 maal, Nieuws 1021 maal, agenda 747 maal, Foto ( uit de oude doos). 343 maal bedrijven. 339 maal bestuur. 272 maal spreuken. 195 maal contact. 173 maal gewoon mooi. 141 maal humor. 89 maal Bolsward algemeen. 75 maal  Eneco Tour. 75 maal aanleg fietsbrug.

23-12-2015

De Rabobank een actie heeft "zonder extra kosten" € 5,00 te doneren aan onze vereniging?

U de buurtvereniging hiermee kunt steunen?

U als Rabobank-klant dit eenvoudig kunt doen via de site van de bank in december?

U op onze site meer informatie hier over kunt vinden?

Er initiatiefnemers zijn om een 50+koor te starten in/van  onze buurt?

Er initiatiefnemers zijn om een schildersgroep op te zetten in deze wijk?

Lijkt het u leuk? Dan kunt u de volgende nieuwsbrief lezen voor opgeve en nu al op onze site.

Jantje Beton nog vrijwilligers coördinator zoekt voor onze buurt?

Janny Kole stopt met deze taak voor Jantje Beton na zeker 25 jaar?

U zich bij ondergetekende kunt aanmelden als vervanger?

De tweede activiteit die gepland staat in 2016 een gezellige Nieuwjaarsborrel is?

Dat er voor iedere bezoeker een bonnetje klaar ligt?

Dat u daarmee leuke prijzen kunt winnen?

Wij op een goede opkomst rekenen, u komt toch ook?

Namens het bestuur.

Tellens Zorggroep

Elke dinsdag is er breicafé in het Grand Café om 14.30 uur, gezellig haken of breien wat u maar wilt, breien voor het goede doel: de Dorcas. U bent van harte welkom.

Iedere dinsdag en donderdag om 12.00 uur kunt u voor € 6,85 een warme maaltijd krijgen, het is een inloop dus u hoeft zich hiervoor niet op te geven, u kunt zo aanschuiven. Gezellig met anderen aan tafel voor een hapje en een praatje.

Niet leden kunnen voor € 2,50 deelnemen aan activiteiten, ook bij optredens, voor eetactiviteiten of creatieve activiteiten wordt  een kleine bijdrage gevraagd. Bonnen zijn ook per stuk verkrijgbaar, gelieve per pin te voldoen. Wanneer u zich op wilt geven voor een activiteit, kunt u bellen, tel 572456

Misschien heeft u de duo-fiets al eens voorbij zien gaan, mocht u graag willen fietsen en het niet meer durven op uw eigen fiets, neem dan contact op met vrijwilliger Arnold Steenbrink, u kunt dan een afspraak maken voor een ritje op de duo-fiets.: telefoonnr: 06-10134291 / 06-46233888

Toelichting van een activiteit: De koffieochtend op de donderdag 9.30 uur tot 10.30 uur.                   Iedere donderdagochtend is er een koffieochtend in het Grand Café, ook bedoeld voor de senioren in de wijk, even eruit voor een gezellig praatje en in contact komen met mensen die in It Heechhout wonen, vrijwilligster Det Zwaagstra zal u van harte welkom heten in het Grand Café waar u een lekker kopje koffie kunt nuttigen. Ook willen we één keer in de zoveel tijd iemand uitnodigen, misschien een streker of een muzikant. Omdat de koffieochtend een activiteit is vragen wij hier € 2,50 voor, gelieve per pin te voldoen. U bent van harte welkom.

03-02-2016

Er voor Jantje Beton niet meer zal worden gecollecteerd!

Er helaas geen nieuwe wijkcoördinator is aangemeld voor Jantje Beton?

Janny Kole na 25 jaar trouwe dienst is gestopt met deze collecte en er nu geen opvolger is?

Dat dit erg jammer is en er nu ook geen extra geld meer binnenkomt voor onze buurt!

U via 123.inkt.nl massaal gestemd heeft op onze buurtvereniging!

Dit een extra meevaller opgeleverd heeft van € 50,70!

U nog steeds kunt zorgen dat er extra geld in onze kas stroomt!

Dit kan door uw originele lege cartridges te doneren via 123.inkt aan onze buurtvereniging!

Er op de volgende nieuwsbrief meer informatie volgt over de jaarsvergadering op 8 maart a.s.

April 2016

Er borden zijn geplaatst bij het fietspad voor It Heechhout! en dit dus geen AUTOpad is!!!!

Dat het bord net voor de Sint Jozefbrug al weer weggehaald is door vandalen!!!!

Er in de E.Mobachstraat bij nummer 1 een dode boom staat!

Deze nog niet weggehaald is omdat hij is vergeten bij de kapronde dit voorjaar!!!!

De boom pas in het najaar gekapt mag worden, omdat dit na 31 maart niet meer mag!!