Eindrapport 'ûs Elkien' (2015-10-10 )


Dit voorjaar organiseerde Elkien een aantal bijeenkomsten met als motto: denk, praat en bouw mee aan de corporatie van de toekomst, van uw Elkien, Oftewel: 'ûs Elkien'.

Ik bezocht iedere avond en vond iedere bijeenkomst weer bijzonder. En wat hebben we ons kunnen laten insprireren door onze huurders en hun vertegenwoordigers!

Eindrapport 'ûs Elkien: corporatie van de toekomst'                                                                                  

    We hebben met elkaar gesproken over diverse onderwerpen. Variërend van onze dienstverlening tot de betaalbaarheid van sociale huurwoningen in de toekomst.

Eerste resultaat; Uw inbreng is niet voor niets! Zo heeft Elkien als gevolg van de herziene woningwet haar richtlijnen over het toewijzen van woningen moeten aanscherpen. Hierbij hebben we laten meewegen wat u over het toewijzen van woningen vindt.

U vraagt ons om duurdere Elkien woningen toe te wijzen aan mensen met hogere inkomen. Zo blijven de goetkopere huurwoningen beschikbaar voor mensen met een lager inkomen. Daarom reserveren wij 80% van onze goedkopere woningen voor mensen met een inkomen dat lager is dan € 34.911.00.

Uw inbreng helpt ons op weg naar de corporatie van de toekomst die doet wat haar huurders écht belangrijk vinden. Samen met u en andere belanghebbenden gaan we daar verder aan bouwen. Dat kan ook door deel te nemen aan onze klantenpanel. Als u daar interesse in heeft, dan kunt u mailen naar: mia.schaafsma@elkien.nl

Tot slot  In Elkien magazine houden wij u op de hoogte van nieuwe initiatieven om met huurders in gesprek te komen. En hierin leest u ook meer over hoe wij uw inbreng toepassen op onze organisatie. Ik bedank u nogmaals voor uw inbreng en interesse.

Hartelijke groet, mede namen het projectteam 'ûs Elkien'  Elex Bonnema  derecteur-bestuurder

Bestand downloaden