Agenda

maandag, 25 februari 2019 Bingo
Aanvang: 19:30 uur

Bingo!

Leden en niet-leden zijn om 19.30 van harte welkom in "het Convent", Groot Kerkhof 1a. De entree is gratis. Minimaal 2 consumpties p.p.

We spelen 25 ronden, de kosten hiervoor zijn € 10,-  U komt toch ook!

woensdag, 06 maart 2019 Jaarvergadering
Aanvang: 19:30 uur

Geachte leden van onze buurtvereniging,

Het huidige bestuur: Janny Kole, Sijke Canrinus, Folkert Huizinga, Bianca Helfrich-Verbree, Jitze Kuiper en Noëlla Romkes nodigen u van harte uit voor onze algemene jaarvergadering op woensdag 6 maart in  “It Grand Café” van It Heechhout.

De agenda:1. Opening 19.30 uur

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Notulen vorige jaarvergadering

4. Financieel verslag

5. Verslag kascommissie: kascommissieleden zijn dit jaar:

Riet van Dongen en Itty v.d. Schaaf

6. Benoeming nieuwe kascommissie: aftredend Riet van Dongen

7. Samenstelling contributie

In de pauze is er gelegenheid om de contributie per kas te betalen.

(De leden die niet op de jaarvergadering aanwezig zijn ontvangen na de jaarvergadering bericht zodat de contributie per bank overgemaakt kan worden).

PAUZE PAUZE PAUZE

8. Jaarverslag activiteiten

9. Bestuursverkiezing

10. Plan Noord II * 50 jarig jubileum * 26 november 1970-2020

11. Suggesties leden

12. Rondvraag

13. Sluiting vergadering
Na afloop spelen we nog een paar rondjes bingo en is er gelegenheid om nog even gezellig na te praten.

Het einde is rond de klok van 22.00 uur.

 

Het is in uw en ons belang dat u komt op 6  maart tijdens onze jaarvergadering!

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in het jaarverslag van de buurtvereniging dan kunt u dit kenbaar maken bij: onze secretaris mevr. J. Kole, E. Mobachstraat 20.

 

 0515-575260(na 17.00 uur)        of        secretaris@noord2.nl


zondag, 10 maart 2019 Beurs "Vrouw" Leeuwarden

http://vrouw-beurs.nl

Van vrijdag 8 t/m zondag 10 maart

Een uitje dichtbij huis, gezellig naar deze leuke beurs. U gaat op eigen gelegenheid naar Leeuwarden. Buurtleden kunnen voor € 2,50 een entreebewijs kopen. Kinderen t/m 12 jaar hebben gratis toegang.

Kaartjes zijn voor 4 maart te bestellen bij S. Canrinus, P. Schuurmanstraat 1.


maandag, 11 maart 2019 Bingo
Aanvang: 19:30 uur

Bingo!

Leden en niet-leden zijn om 19.30 van harte welkom in "het Convent", Groot Kerkhof 1a. De entree is gratis. Minimaal 2 consumpties p.p.

We spelen 25 ronden, de kosten hiervoor zijn € 10,-  U komt toch ook!

maandag, 25 maart 2019 Bingo
Aanvang: 19:30 uur

Bingo!

Leden en niet-leden zijn om 19.30 van harte welkom in "het Convent", Groot Kerkhof 1a. De entree is gratis. Minimaal 2 consumpties p.p.

We spelen 25 ronden, de kosten hiervoor zijn € 10,-  U komt toch ook!

zaterdag, 13 april 2019 All-in Wokken bij WOK Bolsward
Aanvang: 17:00 uur

Na het succes van vorig jaar gaan we weer gezellig All-in WOKKEN met de buurtleden bij de  WOK Bolsward.

De bijdrage voor deze activiteit is € 15,- p.p. Voor kinderen tot 12 jaar is dit € 6,- p.p. Hiervoor kunt u 2,5 uur lang onbeperkt genieten van het Wok Buffet inclusief frisdrank, koffie, thee, bier, wijn, ijs etc.

Opgave kan bij S. Canrinus, Pater Schuurmanstraat 1 - voor 5 april a.s. -  d.m.v. een envelop voorzien van uw naam en bijdrage

vrijdag, 05 juli 2019 Straatspeelmiddag
Aanvang: 14:00 uur
Einde: 17:00 uur

Wegens groot succes van afgelopen jaar organiseren we dit jaar weer een speelmiddag

Op deze middag kan er naar hartenlust gespeeld worden op de velden bij de flats. Er is extra speelmateriaal aanwezig. Kom gezellig langs met uw kinderen! Je/u bent deze middag tussen 14.00 tot 17.00 uur van harte welkom.

 

Er is koffie/ thee limonade en wat lekkers.

Deze activiteit is voor alle buurtkinderen; je hoeft dus geen lid te zijn van de buurtvereniging.

De kinderen spelen op eigen risico en moeten onder begeleiding van een ouder/verzorger zijn.


zaterdag, 31 augustus 2019 Buurtdag

De buurtdag van Plan Noord II staat voorlopig gepland op zaterdag 31 augustus 2019.


Agenda

Wanneer: 25-02-2019
Wat: Bingo
Lees Meer...

Wanneer: 06-03-2019
Wat: Jaarvergadering
Lees Meer...